Banda

Història

El mes d’abril de 1952 es va crear l’agrupació Artística Musical de Dénia, una formació que arreplegava la llarga tradició musical d’una ciutat que a principis del segle 20 comptava amb tres bandes de música.

La seua història ve marcada per aconteixements i bons records.

L'Agrupació Artística Musical de Dénia a l'Ajuntament l'any 1954

Fotografia a l'Ajuntament l'any 1954

Músics