Audicions de l'Escola de Música Manuel Lattur

Audició dels alumnes d'instrument i la Banda Infantil