Audició Fí de Curs Jardí Musical i Banda Juvenil

Alumnes de Jardi I, II i III i la Banda Juvenil