L'Agrupació Artística Musical de Dénia Bé Immaterial de Rellevància Local.

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport ha publicat l'ordre 1/2011 de 12 de juliol on declara la tradició musical popular valenciana materialitzada a través de les societats musicals de la Cv com Bé Inmaterial de Rellevància Local. El fet de contribuir al manteniment i a l'enriquiment de la cultura musical popular valenciana és el que propicia aquest nomenament.
L'Agrupació Artística Musical de Dénia està inclosa en l'anex II d'aquesta ordre, on es troben les socitats musicals constituïdes abans del segle XX.
Enhorabona!!