Distribució grups de Grau Elemental i Instruments

Grups Solfeig Grau Elemental
Dies classes instruments

Matrícula:
De l'1 de setembre al 16 de setembre.
10h a 13h
17h a 20h
Carre Manuel Lattur, 5
Telef. 96 642 06 00