Grups Bressol i Jardí Musical Curs 2015-16

Matrícula:
Bressol Musical (0-3anys)
Jardí Musical I,II,III
A partir del dia 15 de juny.

Resta oferta formativa:
de l'1 de setembre al 16 de setembre.