V Concurs Vent Metall Greu (Trombó, Bombardí i Tuba)

Del 20 al 24 de juliol de 2015
Professor: Jose Angel Sendra Sifre

De dilluns a divendres de 16.30h a 19.30h
Audició presentaicó del treball divendres a les 18h.
Nivells: Grau Elemental i Mitjà.
Es treballara a nivell col.lectiu i a nivell individual.
Colectiu: Calentaments, tècnica de respiració i de l'instrument en general, jocs per coneixer millor l'instrument. Musica de cambra...
Individual: Cada alumne proposarà feina individual (obres, estudis fragements de banda, etc).