Audició de Mestres

Dimecres dia 1 d'abril a les 19h a l'Auditori del Centre Social.