Audicions de l'Escola de Música Manuel Lattur

Audicions de l'Escola de Música Manuel Lattur.
Vine a veure del que som capaços!