Audició Fí de Curs Jardí Musical

Audició dels alumnes de Jardí Musical I, II i III.