Audició Fí de Curs

Dia 17 de juny, actuaran alumnes de Jardí Musical I, II i III. Banda Infantil, Banda Juvenil  acompanyats per alguns alumnes de cant, guitarra i piano.