Audició de fí de curs. Alumnes d'instrument i cant.