L'escola de música continua la seua activitat des de casa. Alumn@s de Combos.

Els alumnes de combo, de les classes de música moderna, ens aporten la seua música.